Monday, April 24, 2017

Zašto obavljati održavanje i ispiranje automatskih menjača sa BLUE aditivima

Koji su najčešći problemi koji se javljaju kod automatskih menjača?

Vlasnici automobila sa automatskim menjačem često pitaju kako sprečiti probleme sa automatskim menjačem, i zašto je potrebno da se koristi aditiv za ispiranje menjača da bi se isprao ceo menjač i koliko je to zaista neophodno.

Prilikom zamene ulja i filtera ulja (metodom koja se radi u većini ovlašćenih servisa), u konverteru ostaje 30%-40% starog ulja koje se ne menja već ostaje unutra.Za neupućene, konverter se okreće brzo stvarajući centrifugalnu silu koja utiče na ulje i upravo iz tog razloga nečistoće nastale od habanja kvačila i molekuli metala bivaju teži od ulja i održavaju se zbog znatne temperature razvijene unutar pretvarača obrtnog momenta (konvertera) i ometaju čime stvaraju neravnotežu i probleme u automatskim menjačima.

U stvari, da precizno kažemo, navedeno habanje je takoreći neizbežno u svakom automatskom menjaču.

U ovoj situaciji novo ulje će se izmešati sa starim, a novo ulje imajući veću deterdžentnu snagu će početi da prenosi sve nečistoće iz konvertera ka ostalim delovima menjala čime će izazvati iznenadnu degradaciju ulja, zapušenje filtera ulja i filtera koji se nalaze unutar samog mehatronika što će na kraju izazvati loše podmazivanje i sporije kretanje ulja (mm2 / S). Ovo takođe može ugroziti normalan rad solenoida koji regulišu menjanje brzina.


 Zašto koristiti aditiv za ispiranje automatskog menjača?

Ono što smo opisali je jedan od glavnih uzroka problema sa automatskim menjačem. U ovom kontekstu jasno je da je apsolutna važnost korišćenja aditiva za ispiranje koji mora rastvoriti nečistoće prisutne u menjaču u molekularnom obliku korišćenjem specijalne opreme kojom se obezbeđuje ispiranje i kompletna zamena ulja u konverteru i celom menjaču u kome mora ostati savršeno čisto ulje bazne grupe "Alfapolioleofine".

 


Dodatak novom ulju „GOLD Power Nanotech“ aditiv omogućava smanjenje radne temperature automatskog menjača, bolje podešavanje i rad kvačila, ubrzava otvaranje ventila i znatno smanjuje habanje. Ovaj aditiv je podjednako bitan da se koristi prilikom svakog ispiranja i zamene ulja u automatskom menjaču.

Web: www.partner-impex.rs
Link: BLUE Profesionalni aditivi za menjače
YouTube kanal: Link
Instagram: Link


This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse.

Friday, April 14, 2017

Zamena ulja u automatskom menjaču: 5 simptoma koji ukazuju kada je potrebno da se uradi


Zamena ulja u automatskom menjaču je osnova održavanja Vašeg automobila. U ovom članku vidimo 5 simptoma, 5 znakova upozorenja koji govore da je vreme da se izvrši zamena ulja u automatskom menjaču, ne zaboravljajući da je za optimalno održavanje potrebno izvršiti ispiranje automatskog menjača.

Automatski menjač je veoma sofisticirana komponenta sa delom glavne elektronike kroz koju je lako pronaći principe kvarova koji se mogu javiti:

Prvi simptom je pucanj (udar) ubacivanjem "D" (Drive) kao i ubacivanje u hod unazad "R" (Reverse). Minimalni kontakt sa pedalom za gas će stvoriti oštri zvuk i trzaj umesto nežnog starta.

Drugi simptom se oseti prilikom promene stepena prenosa na viši koji se dešava na većem broju obrtaja motora (od 300 do 1000 rpm više) nego pri normalnom radu.

Treći simptom je povećana potrošnja goriva jer automobil koji radi na većem broju obrtaja do prenosa u viši stepen će imati veću potrošnju goriva. Gradska vožnja najviše ukazuje na ovaj simptom i na potrošnju utiče toliko da se čak i do 20% goriva više potroši od potrebnog da bi se prešla ista kilometraža.

Četvrti simptom se odnosi na brzinu promene stepena prenosa gde sama promena nije toliko brza i precizna, i prilikom promene stepena prenosa se javlja proklizavanje.

Peti simptom može da se pojavi prilikom vožnje uzbrdo kada je potrebna snaga. Promena u niži stepen prenosa će se odvijati teško i menjač neće moći da izrazi svoju snagu.

U slučajevima gde postoje jaki udarci ili anomalije do tačke da auto pređe (ili se dešava da često prelazi) u „safe mode“, potrebno je pokušati sa preventivnim servisom nadajući se da neka komponenti nije u potpunosti uništena.

Ovi simptomi su pokazatelj da je ulje zaprljano od strane lamelica (habanje) i stoga manjom brzom prolazi duž vodova unutar mehatronika. Shodno tome, filter za ulje će postati začepljen čime se smanjuje pritisak ulja unutar menjača.

Ulje opterećeno ostacima habanja lamelica prolaskom između diskova smanjuje prijanjanje dovodeći do pregrevanja i do acidifikacijie ulja.

Šta ako uprkos neželjenih simptoma na koje ukazuje menjač, vozač i dalje nastavi da vozi bez ispiranja automatskog menjača i zamene ulja?

Nastavak vožnje sa ovim simptomima će izazvati paljenje diskova lamelica i proklizavanje sve do pregrevanja koje će na kraju izazvati kvar na automatskom menjaču.

Novo ATF ulje odličnog kvaliteta omogućava veću razmenu toplote (hlađenje) komponenti i stoga relativno smanjenje temperature rada, optimalnu zaštitu svih elastomera (dihtunga i zaptivki) i odličan viskozitet (mm² / s) obezbeđujući optimalno podmazivanje svake komponente.

Zaključak: Nemojte ignorisati signale koje šalje vaš menjač. Ukoliko primetite neki od navedenih simptoma, uradite ispiranje menjača i zamenu ulja na vreme.


Partner Impex d.o.o.
Generalni uvozniki i distributer BLUE Profesionalnih aditiva

Web: www.partner-impex.rs
Link: BLUE Profesionalni aditivi za menjače
YouTube kanal: Link
Instagram: Link


This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse.